MATTHIEU CLAUS  (°1977, Kortrijk, België)

De kunstenaar schildert landschappen die opgebouwd zijn uit fotografische fragmenten van vormeloze metalen op industriële schroothopen. Matthieu gaat tussen de schroothopen op zoek naar kille fotobeelden en traceert er de eigenaardigheden.

Vertrekkend vanuit deze chaotische composities begint de kunstenaar een proces van schetsen, tekenen en schilderen waarin de oude metalen en tragische restanten een nieuwe betekenis krijgen. De kunstenaar kent opnieuw betekenis toe aan wat nutteloos is geworden. Hij creëert een verzonnen (fictieve)  wereld.

Om de kijker een vertrouwde context te bieden in zijn werk, gebruikt de kunstenaar vaak geometrische en architecturale elementen die verwijzen naar de verstedelijking. Daartegenover plaatst de kunstenaar een organische lijnvoering. Dit geeft aan zijn werken een bevreemdend en intimistisch karakter. Ook het kleurgebruik staat centraal.  De kunstenaar hanteert een fris, helder kleurgebruik en zoekt naar een bepaalde subtiliteit in tinten en textuur. 

Matthieu wil een dialoog creëren tussen zijn schildertaal van de verzonnen wereld en de wereld van verstedelijking die wij kennen.